Strongly Typed – Strong Typing

Güçlü yazılmış programlama dili. Veri türlerinin programlama dilinin bir parçası olarak önceden tanımlı olduğu programlama dili çeşididir. Bu programlama dilleri katı yazma kurallarına sahiptir. C# Strongly Typed programlama dilidir.

int, string

Weakly Typed – Weak Typing

Zayıf yazılmış programlama dili.  Bu programlama dilleri daha zayıf yazma kurallarına sahiptir. Bu nedenle öngörülemeyen sonuçlar üretebilir. Yada istenmeyen örtük veri türü dönebilir.

Syntax

Sözdizimi. Bir dili oluşturan öğelerin anlamlı bir şekilde bir araya gelmesi ile oluşan kurallar bütünü.

Medium Level Language (MLL) Mid Level

Orta seviye programlama dili. Programlama dilleri, makine diline yada günlük konuşma diline olan yakınlıklarına göre düşük, orta, yüksek seviye diller olarak adlandırılır. Yüksek seviye diller günlük konuşma dili yapısına daha yakın dillerdir. C# orta seviye programlama dilidir.

.NET Framework

.Net İskelet. Yazılımcıların uygulama geliştirirken kullanabileceği bir yazılım geliştirme iskeletidir.

Managed Applications

Yönetilebilir uygulamalar. Bellek yönetiminin hazır mekanizmalar ile yönetildiği uygulamalardır. .NET Framework ile geliştirilen uygulamalar yönetilebilir uygulamalardır.

Unmanaged Applications

Yönetilemeyen uygulamalar. İçerisinde bellek yönetimi için hazır bir mekanizma bulunmayan, yazılımcıların bellek yönetimini elle yapması gereken uygulamalardır.

Garbage Collector

Bellek-kaynak yöneticisi. Bellek yönetimini sağlayan mekanizma. İşlevi sona eren kullanılmayan bellek kaynaklarının temizlenmesi ve bellekte yer açma işlevlerini yerine getirir.

CLR (Common Language Runtime)

Ortak çalışma zamanı. Geliştirilen programların çalışmasını yönetir.

Azure

Microsoft un bulut hizmetidir.

Visual Studio

Windows geliştirme ortamı.

Console Application

Konsol uygulaması. Grafiksel arayüze sahip olmayan kod yazarak çeşitli işlevlerin yerine getirildiği uygulamadır.

Windows Forms Application

Windows form uygulaması. Grafiksel arayüze sahip, geliştiricilerin kullanımı için hazır nesneler sunan uygulamadır.

Variable

Değişken. Her türden verinin kullanılmak üzere bellekte tutulmasını sağlar.

Type

Tip. Verinin içerik tipini belirtir.

Constants – const

Sabitler. Uygulama çalıştığı süre boyunca sabit içerik ve değerlerin saklanması için kullanılır.Sabitin değeri uygulama içerisinde değiştirilemez.

const double pi = 3.14159;