Case Sensitive

Büyük küçük harf duyarlı. C# büyük küçük harf duyarlı bir programlama dilidir.

degisken ile Degisken farklıdır.

Explicit Variable

Açık, belirgin değişken. Veri tipi belirtilerek tanımlanmış değişkenlere denir.

int num1 = 20;
string ad = "merhaba";

Implicit Variable

Belirgin olmayan değişken. Veri tipi belirtilmeden tanımlanan değişkenlere denir. Var anahtar kelimesi ile ifade edilir.

var num = 20;

RAM (Random Access Memory)

Rasgele Erişimli Hafıza. Bilgisayar gibi cihazlarda bulunan geçici hafıza birimi.

Comment Out

Yorum satırı. Kodların istenilen bölümünün yorum satırı haline getirilmesi için kullanılır. Yorum satırı haline getirilen kodlar işleme alınmaması sağlanır.

Local Variable

Lokal değişken. Lokal değişkenler sadece tanımlandığı sınıf, fonksiyon, form gibi bölümlerin içinden erişilebilir.

int sayi;

Global Variable

public int sayi;

Structure

Yapı. Farklı tiplerden oluşan değişkenleri bir çatı altında toplamayı sağlayan veri türü yapısıdır.

struct motosiklet
{
   public string model;
   public int motorHacmi;
   public bool otomatikVites;
   public string renk;
}
honda motosiklet = new motosiklet();

Short Circuit Evaluation

Kısa devre operatörler. Mantıksal operatör olan ‘&’ ile ‘|’ operatörlerin ‘&&’ ve ‘||’ şeklinde kullanılan versiyonlarıdır. Birden fazla karşılaştırma içeren bir koşulda kullanıldığında ilk koşul sağlanması durumunda diğer koşullara bakmadan sonuca gidilir.
Aşağıdaki ifadede a değişkeni koşulu sağlamadığı için b değişkeni için yazılmış olan koşula bakılmadan geçilir.

int a=1;
int b=2;
if(a==5 && b==2)

Aşağıdaki ifadede renk değişkeni koşulu sağladığı için koku değişkeni için yazılmış olan koşula bakılmadan geçilir.

string renk="mavi";
string koku="papatya";
if(renk=="mavi" || koku=="leylak")

Array

Dizi. Aynı tipteki çok sayıda değişken verisini bir arada tutmak için kullanılır.

string[] renkler = { "sarı", "kırmızı", "beyaz" };

Collection

Koleksiyon. Dizi, ArrayList, Generic List, Dictionary gibi aynı tipleri barındıran liste yapılarıdır.

Iteration

İterasyon. Dizi elemanlarının tekrar tekrar yazılması yerine döngü kullanılarak yazılmasıdır.

foreach (int x in sayilar){
   carpim = carpim*x;
}

Index

İndeks, işaret. Dizideki verilerin sıra numarasıdır. İndeksler genelde 0 dan başlar.

Reverse

Ters, tersine çevirmek. Dizi elemanlarını indeks sırasına göre tersine çevirmek için kullanılır.

Methods

Metotlar. Programda yaptırılmak istenen işlemlere ait kodların bloklar halinde yazılması ve isimlendirilmesi ile oluşur. Birden fazla yerde kullanılmak istenildiğinde isimleri ile çağırılabilirler. Geriye değer döndüren ve döndürmeyen metotlar olmak üzere ikiye ayrılır

Değer döndüren metotlarda tip belirtilir ve geriye bu tipte değer döndürür. değer döndüren metotların tanımlaması ve kullanılmasına örnek:

public String DegiskenIslem()
{
   //işlemler
   return "işlem sonucu";
}
string degiskenim = DegiskenIslem();

Değer döndürmeyen metotlar işlevini yerine getirir ve geriye değer dönmez. Değer döndürmeyen metotların tanımlaması ve kullanılmasına örnek

public void DegiskenIslem()
{
   //işlemler
}
DegiskenIslem();