Tag

stronglytyped

Microsoft .Net Framework ve C# Sharp Programlama dili ile ilgili terimler, kavramlar, kelimeler ve Türkçe anlamları (1)

Close